2020.09.28 - mgr inż. Joanna GRABOWSKA

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Joanny GRABOWSKIEJ

Tytuł rozprawy: „Rola wody solwatacyjnej w kształtowaniu aktywności białek z grupy krioprotektantów”.

 

Obrona odbędzie się 28 września 2020 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan ZIELKIEWICZ (Politechnika Gdańska)

Promotor pomocniczy: dr inż. Anna KUFFEL (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Irena ROTERMAN-KONIECZNA (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Piotr SETNY (Uniwersytet Warszawski)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej:
https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie