2020.09.30 - mgr inż. Anna ORDYSZEWSKA

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Anny ORDYSZEWSKIEJ

Tytuł rozprawy: „New pathways for functionalization of phosphorus ligands”.

 

Obrona odbędzie się 30 września 2020 o godzinie 11:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: dr hab. inż. Rafał GRUBBA (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Antoni PIETRZYKOWSKI (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Jacek NYCZ (Uniwersytet Śląski)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie