2020.10.28 - mgr inż. Dorota MARTYNOW

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Doroty MARTYNOW

Tytuł rozprawy: „Aktywność biologiczna koniugatów nanonośników molekularnych z inhibitorami enzymatycznymi”.

 

Obrona odbędzie się 28 października 2020 o godzinie 13:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir MILEWSKI (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr REKOWSKI (Uniwersytet Gdański), dr hab. Anna KRASOWSKA (Uniwersytet Wrocławski)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie