2020.12.02 - mgr André FERNANDES

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. André FERNANDESA

Tytuł rozprawy: „Application of Advanced Oxidation Processes in the treatment of effluents from bitumen production at basic pH conditions” (Zastosowanie procesów zaawansowanego utleniania w warunkach zasadowego pH do oczyszczania ścieków z produkcji asfaltów)”.

 

Obrona odbędzie się 02 grudnia 2020 o godzinie 9:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS.

 

Promotor: dr hab. inż. Grzegorz BOCZKAJ (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław BUSZEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Piotr STEPNOWSKI (Uniwersytet Gdański), dr hab. inż. Klaudiusz GRÜBEL (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie BIP: https://pg.edu.pl/biuletyn-informacji-publicznej/nauki-chemiczne

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 30.11.2020.