2021.04.07 - mgr inż. Klaudia Suliborska

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Klaudii Suliborskiej

Tytuł rozprawy: „Określenie mocy przeciwutleniającej wybranych przeciwutleniaczy z wykorzystaniem metod elektrochemicznych.”.

 

Obrona odbędzie się 07 kwietnia 2021 o godzinie 9:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS.

 

Promotor: dr hab. inż. Wojciech CHRZANOWSKI (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: dr hab. inż. Anna MASEK (Politechnika Łódzka), dr hab. Danuta ZIELIŃSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie
https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 31.03.2021.