2021.04.27 - mgr inż. Emilia Kaczkowska

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Emilii KACZKOWSKIEJ

Tytuł rozprawy: „Oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych układach trójskładnikowych: woda-osmolit-model łańcucha białkowego.”.

 

Obrona odbędzie się 27 kwietnia 2021 o godzinie 10:15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS.

 

Promotor: dr hab. inż. Joanna KRAKOWIAK (Politechnika Gdańska)
Promotor pomocniczydr inż. Jarosław WAWER (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata BARAŃSKA (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Jacek GLIŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 23.04.2021.