2021.06.14 - mgr inż. Piotr Sass

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Piotra Sassa

Tytuł rozprawy: „Activation of endogenous regenerative potential in mammals using epigenetic inhibitor zebularine.”

 

Obrona odbędzie się 14 czerwca 2021 o godzinie 8:45 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS.

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł SACHADYN (Politechnika Gdańska)

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława LEŚNIAK (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN), prof. dr hab. n. med. Ewa ZUBA-SURMA (Uniwersytet Jagielloński)

Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

 

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk.

Streszczenie rozprawy i opinie recenzentów są dostępne na stronie www Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej: https://chem.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe/przewody-doktorskie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 10.06.2021.