Biotechnologia

KRK – studia I stopnia: opis | siatka | matryca (aktualizacja:2014.10.21)
KRK – studia I stopnia: opis | siatka | matryca – obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 (aktualizacja: 2016.02.01)
KRK – studia I stopnia: opis | siatka | matryca – obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 (aktualizacja: 2017.10.13)
PRK – studia I stopnia: program | plan | matryca – obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 (aktualizacja: 2019.07.10)

 

KRK – studia II stopnia: opis | siatka (dotyczy studentów I sem. letniego 2014/2015) | siatka (dotyczy studentów II i III sem. 2014/2015) | matryca (aktualizacja 2015.04.24)
KRK – studia II stopnia: opis | siatka | matryca – obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 (aktualizacja: 2016.04.14)
KRK – studia II stopnia: program | plan | macierz – obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 (aktualizacja: 2018.11.22)
PRK – studia II stopnia: program | plan | matryca – obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 (aktualizacja: 2019.07.10)