Chemia Budowlana

KRK - studia I stopnia: opis | siatka (aktualizacja 2014.03.19)
Umowa o warunkach odbywania studiów na kierunku Chemia Budowlana

KRK - studia I stopnia: opis | siatka | matryca | program (aktualizacja 2016.07.14) obowiązuje od roku 2016/2017

PRK - studia I stopnia: plan | matryca | program (aktualizacja 2017.10.03, 2017.10.16) obowiązuje od roku 2018/2019

 

KRK - studia II stopnia: opis | siatka | matryca (aktualizacja 2015.10.28)

KRK - studia II stopnia: opis | siatka | matryca (aktualizacja 2016.04.25) obowiązuje od roku 2015/2016

KRK - studia II stopnia: opis | siatka | matryca (aktualizacja 2016.11.22) obowiązuje od roku 2016/2017

PRK - studia II stopnia: macierz | plan | program (aktualizacja 2017.10.06, 2017.10.16) obowiązuje od roku 2017/2018