Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria Biomedyczna jest międzywydziałowym kierunkiem studiów, którego część zajęć odbywa się na Wydziale Chemicznym.

Na naszym Wydziale Student zdobędzie wiedzę z zakresu chemii bioorganicznej, medycznej, farmaceutycznej, chemii analitycznej i analityki klinicznej, a także chemii materiałowej.

Profil dyplomowania na Wydziale Chemicznym to "Chemia w medycynie".

Więcej informacji znajduje się na stronie Katedry Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.