Technologia Chemiczna

KRK - studia I stopnia: opis | siatka (aktualizacja 2014.01.21)

KRK - studia I stopnia: macierz | plan | program obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 (aktualizacja 2017.08.23)

 

KRK - studia II stopnia: opis | siatka | matryca (aktualizacja 2015.07.28)

KRK - studia II stopnia: opis | siatka | matryca obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 (aktualizacja 2017.01.27)

PRK - studia II stopnia: macierz | plan | program obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 (aktualizacja 2017.10.06, 2017.10.16)

PRK - studia II stopnia: macierz | plan | program obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 (aktualizacja 2018.10.12)