Zielone Technologie i Monitoring
Green Technologies and Monitoring

Nowy kierunek, zatwierdzony uchwałą Senatu PG 25 lutego 2015. Zastępuje dotychczasowe kierunki EPM i TOŚ. Pierwsza rekrutacja na I stopień rozpocznie się w maju 2015, pierwsza rekrutacja na II stopień w styczniu 2016 (także dla absolwentów studiów I stopnia kierunków EPM i TOŚ). Kierunek posiada dwa strumienie językowe: polskojęzyczny i angielskojęzyczny. Są one całkowicie równoważne pod względem treści i efektów kształcenia.

The new field of study, accepted by the Senate of Gdańsk University of Technology on 25 of February 2015. It replaces the two earlier fields: Environmental Protection and Management (EPM) and Technologies of Environmental Protection (TOŚ). First admissions to the 1st degree (BSc level) GTM/ZTM studies will be organized in May 2015 and for the 2nd degree (MSc level) in January 2016 (also for the 1st degree graduates of EPM and TOŚ). This field of study is organized in two language streams, i.e., all the subjects will be taught in both Polish and English (first such a field of study at GUT). The contents and effects of studies for all the subjects taught will be closely co-ordinated.

KRK I stopień / 1st degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
(aktualizacja 04.03.2015)

KRK I stopień / 1st degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 (aktualizacja 25.09.2017)

 

KRK II stopień / 2nd degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016
(aktualizacja 29.07.2016)

KRK II stopień / 2nd degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 (aktualizacja 14.04.2016)

PRK - II stopień / 2nd degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 (aktualizacja 2017.10.06, 2017.10.16)

PRK - II stopień / 2nd degree:
Opis / Description
Siatka przedmiotów / Study plan
Matryca efektów kształcenia / Matrix of effects
obowiązuje od roku akademickiego 2018/2019 (aktualizacja 2018.06.29)