Wygraj Indeks Wygraj Indeks

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

zaprasza do udziału w organizowanym corocznie Konkursie Chemicznym

„WYGRAJ INDEKS” edycja XXII

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zatwierdzonym Uchwałą Senatu PG nr 302/2015/XXIII z 21 października 2015r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Składa się z dwóch etapów:

Etap I

Polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych (link do zadań - aktualizacja 14.11.2017) oraz przesłaniu prac na adres:

Dziekanat Wydziału Chemicznego
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
(z dopiskiem „KONKURS CHEMICZNY”)
Prosimy o czytelne wpisanie imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu szkoły

termin: 15 luty 2018

Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). W przypadku osób niepełnoletnich załączniki wypełnia opiekun prawny uczestnika konkursu.
Prace bez dołączonych załączników nie będą sprawdzane.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną przesłane do szkół i zamieszczone w Internecie w terminie do 25 lutego 2018.

Laureaci etapu I   XXII edycji konkursu chemicznego "Wygraj indeks"

Lista laureatów do pobrania tutaj (aktualizacja 05.03.2018).

Etap II

Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Uczelni.

termin: 24 marca 2018 godzina 12:00

Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną ogłoszone w Internecie w trzy dni robocze po Konkursie, a dyplomy przesłane Laureatom na adres szkoły do dnia 15 kwietnia 2018.

Uwaga laureaci I etapu konkursu - przypomina się o konieczności posiadania dowodu tożsamości, przyborów do pisania oraz rozbudowanych kalkulatorów podczas uczestnictwa w II etapie konkursu.

Szkoły, które planują przyjazd autokarem na II etap konkursu "Wygraj indeks" proszone są o parkowanie na parkingu przy ul.gen.Józefa Fiszera. Załączamy mapę z zaznaczonym gwiazdką miejscem parkingu.
Interaktywna mapa Kampusu znajduje się na stronie https://campus.pg.edu.pl. Parking widoczny jest po przełączeniu na mapę OSM lub PG Przełącznik map OSM PG
Laureaci etapu II   XXII edycji konkursu chemicznego "Wygraj indeks"

Lista laureatów do pobrania tutaj (aktualizacja 03.04.2018)

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016-2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.)

Aktualne informacje o Konkursie znajdują się na stronie domowej Wydziału Chemicznego:
https://chem.pg.edu.pl/oferta/wygraj-indeks

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do dr hab. Katarzyny Kazimierczuk
mail: katarzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl  telefon: 692 782 172
                           
Zadania i odpowiedzi poprzednich edycji:

Pytania i odpowiedzi XXII edycji "Wygraj Indeks" z 2018 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XXI edycji "Wygraj Indeks" z 2017 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XX edycji "Wygraj Indeks" z 2016 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XIX edycji "Wygraj Indeks" z 2015 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVIII edycji "Wygraj Indeks" z 2014 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVII edycji "Wygraj Indeks" z 2013 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVI edycji "Wygraj Indeks" z 2012 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XV edycji "Wygraj Indeks" z 2011 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XIV edycji "Wygraj Indeks" z 2010 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XIII edycji "Wygraj Indeks" z 2009 roku - I Etap, II Etap

Opinie uczestników konkursu "Wygraj Indeks"