Wygraj Indeks Wygraj Indeks

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

zaprasza do udziału w organizowanym corocznie Konkursie Chemicznym

„WYGRAJ INDEKS” edycja XXIII

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zatwierdzonym Uchwałą Senatu PG nr 302/2015/XXIII z 21 października 2015r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Składa się z dwóch etapów:

Etap I

Polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych (link do zadań - aktualizacja 21.11.2018) oraz przesłaniu prac na adres:

Dziekanat Wydziału Chemicznego
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
(z dopiskiem „KONKURS CHEMICZNY”)
Prosimy o czytelne wpisanie imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu szkoły

termin: 15 luty 2019

Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). W przypadku osób niepełnoletnich załączniki wypełnia opiekun prawny uczestnika konkursu.
Prace bez dołączonych załączników nie będą sprawdzane.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną przesłane do szkół i zamieszczone w Internecie w terminie do 25 lutego 2019.

Wyniki I-go etapu konkursu chemicznego "Wygraj indeks" - edycja XXIII .
Lista godzina 9:00
Lista godzina 12:00

Etap II

Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Uczelni.

termin: 30 marca 2019

Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną ogłoszone w Internecie w trzy dni robocze po Konkursie, a dyplomy przesłane Laureatom na adres szkoły do dnia 15 kwietnia 2019.

Uwaga laureaci I etapu konkursu - przypomina się o konieczności posiadania dowodu tożsamości, przyborów do pisania oraz rozbudowanych kalkulatorów podczas uczestnictwa w II etapie konkursu.

Szkoły, które planują przyjazd autokarem na II etap konkursu "Wygraj indeks" proszone są o parkowanie na parkingu przy ul.gen.Józefa Fiszera. Załączamy mapę z zaznaczonym gwiazdką miejscem parkingu.
Interaktywna mapa Kampusu znajduje się na stronie https://campus.pg.edu.pl. Parking widoczny jest po przełączeniu na mapę OSM lub PG Przełącznik map OSM PG

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016-2018 laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.)

Aktualne informacje o Konkursie znajdują się na stronie domowej Wydziału Chemicznego:
https://chem.pg.edu.pl/oferta/wygraj-indeks

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do dr hab. Katarzyny Kazimierczuk
mail: katarzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl  telefon: 
58 347 23 29
                           
Zadania i odpowiedzi poprzednich edycji:

Pytania i odpowiedzi XXIII edycji "Wygraj Indeks" z 2019 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XXII edycji "Wygraj Indeks" z 2018 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XXI edycji "Wygraj Indeks" z 2017 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XX edycji "Wygraj Indeks" z 2016 roku - I EtapII Etap

Pytania i odpowiedzi XIX edycji "Wygraj Indeks" z 2015 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVIII edycji "Wygraj Indeks" z 2014 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVII edycji "Wygraj Indeks" z 2013 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XVI edycji "Wygraj Indeks" z 2012 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XV edycji "Wygraj Indeks" z 2011 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XIV edycji "Wygraj Indeks" z 2010 roku - I Etap, II Etap

Pytania i odpowiedzi XIII edycji "Wygraj Indeks" z 2009 roku - I Etap, II Etap

Opinie uczestników konkursu "Wygraj Indeks"