Zadania I etapu Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” XXV edycja.

 

Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi zapoznaj się z regulaminem konkursu oraz sposobem przetwarzania danych osobowych. Wysłanie zgłoszenia będzie oznaczało zapoznanie się z nimi oraz akceptację informacji w nich zawartych.

Do pisania wzorów możesz użyć np. oprogramowania BIOVIA Draw Academic.

Linki do programu

Pobierz oprogramowanie ze strony producenta. Do pobrania wymagana jest darmowa rejestracja. Jeżeli strona nie działa, skorzystaj z poniższych bezpośrednich linków do plików.

Wersja 32-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-32bit.exe

Wersja 64-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-64bit.exe

Licencja użytkownika końcowego: http://media.accelrys.com/downloads/draw/2016/drawuse.pdf

Możesz też użyć dowolnego innego oprogramowania.

Do przesłania odpowiedzi użyj pliku w formacie tekstowym (np. *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf) i/lub graficznym (np. *.bmp, *.jpg, *.png).

W formularzu zgłoszeniowym jest tylko jedno miejsce przeznaczone do umieszczenia pliku z odpowiedziami do zadań.
Jeżeli chcesz dołączyć więcej plików, spakuj je do formatu ZIP. W tym celu użyj funkcji wbudowanych w system operacyjny komputera albo za pomocą zewnętrznego oprogramowania, np. 7-ZipPeaZip. Tak przygotowane archiwum umieść w polu z odpowiedziami do zadań. Maksymalna wielkość pliku to 20 MB.

 

XXV edycja konkursu chemicznego Wygraj Indeks – 2021

Data wygaśnięcia 2021-02-16 00:00:00

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Wpisz poniżej nazwę i dokładny adres szkoły.

Jeżeli przystępujesz do Konkursu indywidualnie podaj nam swój adres zamieszkania.
Na ten adres prześlemy dyplom laureata.


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z udzielonymi odpowiedziami.


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 2
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 2

Zapoznaj się z regulaminem konkursu "Wygraj Indeks" oraz sposobem przetwarzania danych osobowych.

Potwierdź zapoznanie się z nimi.


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 2
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Jeżeli uczestnikiem konkursu "Wygraj Indeks" jest osoba nieletnia, to należy dołączyć podpisaną przez opiekuna prawnego kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Dozwolona liczba znaków w nazwie wczytywanego pliku: 50
Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych.
Maksymalny rozmiar pliku to: 2 MB

Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 2
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Jeżeli uczestnikiem konkursu "Wygraj Indeks" jest osoba nieletnia, to należy dołączyć podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o akceptacji sposobu przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.

Dozwolona liczba znaków w nazwie wczytywanego pliku: 50
Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych.
Maksymalny rozmiar pliku to: 2 MB

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 20
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

W tym miejscu dołącz plik z odpowiedziami do zadań. Jeżeli masz więcej plików spakuj je do formatu *.zip.

Dozwolona liczba znaków w nazwie wczytywanego pliku: 50
Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych.
Maksymalny rozmiar pliku to: 20 MB