Zadania I etapu Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” XXV edycja.

 

Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi zapoznaj się z regulaminem konkursu oraz sposobem przetwarzania danych osobowych. Wysłanie zgłoszenia będzie oznaczało zapoznanie się z nimi oraz akceptację informacji w nich zawartych.

Do pisania wzorów możesz użyć np. oprogramowania BIOVIA Draw Academic.

Linki do programu

Pobierz oprogramowanie ze strony producenta. Do pobrania wymagana jest darmowa rejestracja. Jeżeli strona nie działa, skorzystaj z poniższych bezpośrednich linków do plików.

Wersja 32-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-32bit.exe

Wersja 64-bitowa: https://www.3ds.com/fileadmin/PRODUCTS-SERVICES/BIOVIA/BIOVIA_Draw/BIOVIA-Draw-Academic-2021-64bit.exe

Licencja użytkownika końcowego: http://media.accelrys.com/downloads/draw/2016/drawuse.pdf

Możesz też użyć dowolnego innego oprogramowania.

Do przesłania odpowiedzi użyj pliku w formacie tekstowym (np. *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf) i/lub graficznym (np. *.bmp, *.jpg, *.png).

W formularzu zgłoszeniowym jest tylko jedno miejsce przeznaczone do umieszczenia pliku z odpowiedziami do zadań.
Jeżeli chcesz dołączyć więcej plików, spakuj je do formatu ZIP. W tym celu użyj funkcji wbudowanych w system operacyjny komputera albo za pomocą zewnętrznego oprogramowania, np. 7-ZipPeaZip. Tak przygotowane archiwum umieść w polu z odpowiedziami do zadań. Maksymalna wielkość pliku to 20 MB.

 

Formularz wygasł