W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, oraz nadal trwającym zakazem organizacji imprez masowych organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznego Finału XXIV Edycji Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks".

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane do finału otrzymują dyplomy laureata.

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016-2018 dla laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015r.)

 Dyplomy będą sukcesywnie przesyłane na adresy podane w zgłoszeniach.

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres katrzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl.

Wygraj Indeks Wygraj Indeks

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

zaprasza do udziału w organizowanym corocznie Konkursie Chemicznym

„WYGRAJ INDEKS”

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zatwierdzonym Uchwałą Senatu PG nr 302/2015/XXIII z 21 października 2015r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch etapów:

 

Etap I

Polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych. Zgłoszenie i odpowiedzi do zadań należy umieścić w formularzu on-line.

Formularz dostępny jest od 15 listopada do 15 lutego.

W przypadku uczestników nieletnich do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) podpisanych przez opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Prace uczestników nieletnich bez dołączonych załączników nie będą sprawdzane.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną zamieszczone w Internecie w terminie do 25 lutego.


 

Etap II

Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Uczelni w dniu 28 marca 2020 roku.

Uwaga laureaci I etapu konkursu – przypomina się o konieczności posiadania dowodu tożsamości, przyborów do pisania oraz rozbudowanych kalkulatorów podczas uczestnictwa w II etapie konkursu.

Szkoły, które planują przyjazd autokarem na II etap konkursu "Wygraj Indeks" proszone są o parkowanie na parkingu przy ul.gen.Józefa Fiszera. Załączamy mapę z zaznaczonym gwiazdką miejscem parkingu.
Interaktywna mapa Kampusu znajduje się na stronie https://campus.pg.edu.pl. Parking widoczny jest po przełączeniu na mapę OSM Przełącznik map OSM

 

Zadania z poszczególnych etapów konkursu wraz z rozwiązaniami zostaną opublikowane na stronie internetowej w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu.
Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu.
Dyplomy zostaną przesłane laureatom do dnia 15 kwietnia.

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016-2018 dla laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015r.)

Aktualne informacje o Konkursie znajdują się na stronie Wydziału Chemicznego:
https://chem.pg.edu.pl/oferta/wygraj-indeks

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do dr hab. Katarzyny Kazimierczuk
e-mail: katarzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl  telefon: 
58 347 23 29