Wygraj Indeks Wygraj Indeks

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

zaprasza do udziału w organizowanym corocznie Konkursie Chemicznym

„WYGRAJ INDEKS”

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zatwierdzonym Uchwałą Senatu PG nr 302/2015/XXIII z 21 października 2015 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch etapów:

 

Etap I

Etap I polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych. Zgłoszenie i odpowiedzi do zadań należy umieścić w formularzu on-line (nie wysyłamy pocztą).

Formularz dostępny jest od 25 listopada 2020 do 15 lutego 2021.

W przypadku uczestników nieletnich do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2) podpisanych przez opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Prace uczestników nieletnich bez dołączonych załączników nie będą sprawdzane.

Informacje o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w terminie do 28 lutego 2021.

Etap II

Etap II polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbędzie się na terenie Uczelni w dniu 27 marca 2021 roku.

Uwaga laureaci I etapu Konkursu – przypomina się o konieczności posiadania dowodu tożsamości, przyborów do pisania oraz rozbudowanych kalkulatorów podczas uczestnictwa w II etapie Konkursu.


W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, oraz nadal trwającym zakazem organizacji imprez masowych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz przeprowadzenia II Etapu Konkursu on-line, przy czym zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnej zmianie przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zadania z poszczególnych etapów konkursu wraz z rozwiązaniami zostaną opublikowane na stronie internetowej w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.
Wyniki i lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia Konkursu.
Dyplomy zostaną przesłane laureatom do dnia 15 kwietnia 2021.

Laureaci zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny PG na zasadach przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej dla laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów (Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.).

Aktualne informacje o Konkursie znajdują się na stronie Wydziału Chemicznego:
https://chem.pg.edu.pl/oferta/wygraj-indeks

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do dr hab. Katarzyny Kazimierczuk
e-mail: katarzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl  telefon: 
58 347 23 29 (z uwagi na pracę zdalną, kontakt telefoniczny może być utrudniony).