XXIV edycja konkursu chemicznego Wygraj Indeks – 2020

Zadania I–go etapu Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” XXIV edycja.

 

Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi zapoznaj się z regulaminem konkursu oraz sposobem przetwarzania danych osobowych. Wysłanie zgłoszenia będzie oznaczało zapoznanie się z nimi oraz akceptację informacji w nich zawartych.

Do pisania wzorów możesz użyć np. oprogramowania BIOVIA Draw.

Linki do programu

Wersja 32-bitowa: http://media.accelrys.com/downloads/draw/2019/BIOVIADraw-2019_AE_32bit.zip

Wersja 64-bitowa: http://media.accelrys.com/downloads/draw/2019/BIOVIADraw-2019_AE_64bit.zip

Jeżeli linki nie działają skorzystaj bezpośrednio ze strony producenta oprogramowania. W tym wypadku pobranie wymaga darmowej rejestracji.

Możesz też użyć dowolnego innego oprogramowania.

Do przesłania odpowiedzi użyj pliku w formacie tekstowym (np. *.doc, *.docx, *.odt, *.pdf) i/lub graficznym (np. *.bmp, *.jpg, *.png).

Jeżeli chcesz dołączyć więcej plików, spakuj je do formatu *.zip. W tym celu użyj funkcji wbudowanych w Twój system operacyjny lub za pomocą darmowego oprogramowania 7-zip.

 

Data wygaśnięcia 2020-02-15 23:59:00

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Wpisz poniżej nazwę i dokładny adres szkoły.

Jeżeli przystępujesz do Konkursu indywidualnie podaj nam swój adres zamieszkania.
Na ten adres prześlemy dyplom laureata.


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Na ten adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z udzielonymi odpowiedziami.


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 2
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 2

Zapoznaj się z regulaminem konkursu "Wygraj Indeks" oraz sposobem przetwarzania danych osobowych.

Potwierdź zapoznanie się z nimi.


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 2
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Jeżeli uczestnikiem konkursu "Wygraj Indeks" jest osoba nieletnia, to należy dołączyć podpisaną przez opiekuna prawnego kartę zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

Dozwolona liczba znaków w nazwie wczytywanego pliku: 50
Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych.
Maksymalny rozmiar pliku to: 2 MB

Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 2
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Jeżeli uczestnikiem konkursu "Wygraj Indeks" jest osoba nieletnia, to należy dołączyć podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.

Dozwolona liczba znaków w nazwie wczytywanego pliku: 50
Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych.
Maksymalny rozmiar pliku to: 2 MB

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 10
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

W tym miejscu dołącz plik z odpowiedziami do zadań lub jeżeli masz więcej plików spakuj je do formatu *.zip.

Dozwolona liczba znaków w nazwie wczytywanego pliku: 50
Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera znaków specjalnych.
Maksymalny rozmiar pliku to: 10 MB