Kierownik Grupy Badawczej Pracowni Genetyki Bakterii

Prof. dr Satish Raina, prof. zw. PG

 

Adres:

 

 

 

 

 

Telefon:

E-mail:

 

Pracownia Genetyki Bakterii

Wydział Chemiczny

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

 

+48 58 347-26-18

satish.raina@pg.edu.pl