Projekty dla studentów studiów inżynierskich z zakresu ochrony środowiska w języku angielskim (EPM), biotechnologii i biochemii/biologii molekularnej jak również dla studentów studiów II stopnia magisterskich


szczegoly w pliku do pobrania: Tematy prac.pptx

 • Białka chaperonowe i proteazy - od bakterii do człowieka
 • Badanie podstaw molekularnych ludzkich chorób związanych z nieprawidłowym fałdowaniem białek, takich jak choroba prionowa, Huntingtona i Alzheimera
 • Opracowanie bioindykatorów do monitorowania stresu środowiskowego oraz zanieczyszczeń  (wykorzystanie białek szoku cieplnego jako bioindykatorów)
 • Izomeryzacja cis - trans peptydylo prolinowa i kataliza fałdowania białek w bakteryjnej cytoplazmie oraz peryplazmie 
 • Mechanizm tworzenia wiązań disiarczkowych
 • Mechanizmy regulacji transkrypcji - czynniki sigma oraz czynniki anty-sigma 
 • Nowe regulatory transkrypcji
 • Systemy dwuskładnikowe i szlaki przekazywania sygnału oraz ich wykorzystanie w technologii ekspresji genów
 • Systemy toksyna - antytoksyna
 • Wyciszanie przez RNA, niekodujące RNA, ryboprzełączniki
 • Systemy modyfikacji białek oraz transdukcja sygnałów
 • Systemy sekrecji
 • System CRISPR-CAS w biotechnologii i biologii molekularnej
 • Składanie lipopolisacharydu (LPS) i jego regulowane modyfikacje