PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W PRACOWNI GENETYKI BAKTERII

      

            

Kataliza fałdowania białek w peryplazmie bakterii Escherichia coli

Badanie tworzenia mostków disiarczkowych oraz charakterystyka białek opiekuńczych (chaperonowych) i katalizatorów fałdowania nięzbędnych do dojrzewania białek błony zewnętrznej.

Charakterystyka funkcjonalna izomeraz cis-trans  peptydylo-prolinowych

Określenie funkcji in vivo oraz mechanizmu rozpoznawania substratów przez uniwersalnie zakonserwowane izomerazy peptydylo-prolinowe u bakterii Escherichia coli.

 

Regulacja odpowiedzi na stres pozacytoplamatyczny

Badanie mechanizmu regulacji oraz określanie funkcji nięzbędnego do życia bakterii Escherichia coli czynnika sigma RpoE oraz systemów dwuskładnikowych kontrolujących odpowiedź na stres pozacytoplazmatyczny oraz biogenezę błony zewnętrznej.

 

Charakterystyka funkcji nowych, regulatorowych, małych, niekodujących RNA (ang. small non-coding RNAs) kontrolujących biogenezę błony zewnętrznej oraz bakteryjną odpowiedź na stres

Badanie funkcji nowo zidentyfikowanych małych RNA w regulacji RpoE oraz kluczowych dla życia bakterii składników błony zewnętrznej.

 

Składanie oraz translokacja lipopolisacharydu (LPS)

Badanie sprzężenia pomiędzy syntezą a translokacją lipopolisacharydu, w którym pośredniczy niezbędne do życia bakterii Escherichia coli białko szoku cieplnego LapB.

 

Odpowiedź na szok cieplny

Regulacja odpowiedzi na szok cieplny oraz charakterystyka funkcjonalna białek szoku cieplnego odkrytych w naszym laboratorium.