Stanowisko "postdostoral fellow" finansowane przez NCN, OPUS 13 "Wymóg konserwowanych czynników fałdowania w funkcjonowaniu wielu niezbędnych białek, procesów metabolicznych i kluczowych czynników wirulencji"

 

 

Stanowiska doktorantów finansowane przez NCN, OPUS 13 "Wymóg konserwowanych czynników fałdowania w funkcjonowaniu wielu niezbędnych białek, procesów metabolicznych i kluczowych czynników wirulencji"