Kierownik Jednostki Badawczej Pracowni Genetyki Bakterii

 

Prof. dr Satish Raina, prof. zw. PG

e-mail: satish.raina@pg.edu.pl

 

 

Budynek Chemii B Pokój 04/05

Konsultacje: Pon. 10-11

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

Dr hab. Gracjana Klein, profesor uczelni

e-mail: gracjana.klein@pg.edu.pl

 

Samodzielny pracownik naukowy prowadzący badania nad lipopolisacharydami

Budynek Chemii B Pokój 04/05

Konsultacje: Czw. 10-11

 

Naukowiec wizytujący

 

Dr Yeo Jun Yun

 e-mail: yeojuny@gmail.com

 

 

 

Budynek Chemii B Pokój 04/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktoranci

 

 

 

Mgr inż. Paweł Wojtkiewicz

e-mail: pawwojtk1@student.pg.edu.pl

 

 

 

Budynek Chemii B Pokój 05

 

 

Mgr inż. Daria Biernacka

e-mail: darbiern@student.pg.edu.pl

 

 

 

Budynek Chemii B Pokój 05

 

 

Dorota Gedrowicz-Duda

e-mail:  d.gedrowiczduda@gmail.com

 

 

 

Budynek Chemii B Pokój 05

 

 

Magistranci

 

Inż. Paweł Sulima

e-mail: pawsulim@student.pg.gda.pl

 

 

 

 

 Inż. Aleksandra Walińska

 e-mail: alewalin@student.pg.gda.pl

 

 

 

 

Inż. Karolina Kądziela

e-mail: k.i.kadziela@gmail.com

 

 

 

 

 

Inż. Michalina Maleszewska

e-mail: michalinamaleszewska1@gmail.com

 

 

 

 

 

Inż. Aleksandra Czmut

e-mail: a.czmut@gmail.com

 

 

 

 

 Inż. Iza Kordulasińska

e-mail: izakordulasinska@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Inż. Daria Grabowska

 

 

 

 

 

 

 

Inż. Benjamin Lewis