Kontakt

Pływające Laboratorium Analityki i Technologii Środowiska PHOTON

Prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Katedra Technologii Chemicznej

Wydział Chemiczny

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel: +48 58 347 19 50, fax: +48 58 347 20 65