Zrealizowane badania naukowe

Najważniejsze badania naukowe i prace rozwojowe wykonane z wykorzystaniem urządzenia:

  • Badania środowiskowe składowisk odpadów na morskich wodach osłoniętych (Martwa Wisła, Zatoka Gdańska - klapowisko). Ocena jakości wody i zanieczyszczeń osadów dennych z rejonu Zatoki Gdańskiej oraz osadów z bagrowania basenów portowych, stoczniowych, Martwej Wisły i Motławy. Pomiar promieniotwórczości osadów i wody (dozymetria, określenie dawki efektywnej) - Wydział Chemiczny PG.
  • Badania profilu podstawowych wskaźników jakości wody do głębokości 30m (temperatura, przewodnictwo, pH, mętność, tlen rozpuszczony) - Wydział Chemiczny PG.
  • Prezentacja jednostki badawczo-szkoleniowej s/y Photon wraz ze sprzętem badawczym, jak również pobieranie, a następnie analiza chemiczna wody morskiej oraz osadów dennych podczas XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, 21-22 maja 2015 r. w Gdańsku.
  • W 2015 roku rozpoczęto prace koncepcyjne nad budową systemu odsalania wody morskiej metodą bezpośredniej kontaktowej destylacji membranowej - Wydział Chemiczny PG.
  • W 2015 rozpoczęto analizę mającą na celu określenie potencjału pozyskiwania energii z różnicy zasolenia (gradientu stężenia) występującego w Morzu Bałtyckim.
  • W 2015 r. powstał prototyp modułu membranowego do systemu odsalania wody morskiej. Pierwsze wyniki odsalania wody pozwalają stwierdzić, że w najbliższym czasie możliwe będzie wykorzystanie metody bezpośredniej kontaktowej destylacji membranowej na jednostce pływającej.
  • Podjęto działania związane z otrzymywaniem fotokatalizatora aktywnego pod wpływem promieniowania słonecznego i jego zastosowaniem do rozkładu zanieczyszczeń w instalacji oczyszczania zainstalowanej na jednostce pływającej s/y Photon.