VI Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią

 Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej,
Katedra Mikrobiologii oraz Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii ŚrodowiskaGdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

zapraszają na sympozjum mikrobiologiczne z cyklu

 

 „VI Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią” pt.  Drobnoustroje - wrogowie i sprzymierzeńcy

24 - 25 czerwca 2020r.,

które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

pomorskie-mikro.wch@pg.edu.pl

Szczegółowe informacje będą dostępne na niniejszej stronie konferencji.

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum z cyklu „Pomorskich Spotkaniach z Mikrobiologią”, które odbędą się w Gdańsku w dniach 24 - 25 czerwca 2020 r w przepięknym, bogatym w tradycje i duchu nauki Gmachu Głównym  Politechniki Gdańskiej. Tematyka konferencji dotyczyć będzie nie tylko aktualnych problemów mikrobiologii klinicznej, diagnostyki ważnych patogenów i nowych terapii przeciwdrobnoustrojowych, ale też nowych rozwiązań w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom oraz istotnych aspektów mikrobiologii środowiska. „Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią” adresowane są do szerokiego grona uczestników, zapraszamy mikrobiologów, diagnostów laboratoryjnych, epidemiologów, lekarzy, biotechnologów oraz wszystkich, którym poruszane zagadnienia są bliskie. Mamy nadzieję, że VI edycja „Pomorskich Spotkań z Mikrobiologią” będzie nie tylko doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, ale stworzy możliwość do nawiązania kontaktów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i koleżeńskiej. Uczestników zapraszamy do czynnego udziału w sympozjum, w ramach ustnych wystąpień, sesji plakatowej oraz warsztatów naukowych. Najciekawsze doniesienia zostaną nagrodzone.

 

 

                                   Komitet Organizacyjny