Dołączanie do spotkania

  1. Otwórz przesłany link w przeglądarce internetowej.
     
  2. Wybierz, czy chcesz otworzyć spotkanie w aplikacji MS Teams (zalecane) czy w przeglądarce internetowej.


- Kliknij ”Pobierz aplikację systemu Windows”, jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji MS Teams.
- Kliknij ”Korzystaj z Teams w przeglądarce Microsoft Edge”, jeśli chcesz otworzyć okno spotkania w przeglądarce internetowej.
 

3. W polu “Wpisz nazwę” wprowadź swoje imię i nazwisko i kliknij “Dołącz teraz”


 

Zadawanie pytań

W przypadku chęci zadania pytania prelegentowi należy kliknąć ikonkę “Podnieś rękę” i poczekać na udzielenie głosu przez prowadzącego, następnie włączyć mikrofon.