Logo Wydziału Chemicznego

DRUKI I FORMULARZE:

  1. Wnioski o nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Prezesa Rady Ministrów
  2. Wnioski o nagrody Rektora:
  3. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia:
  4. Wniosek o przyznanie stypendium z własnego funduszu stypendialnego:
  5. Konkursy i nagrody:
  6.  Awans na stanowisko profesora PG
  7. Druki administracyjne: