Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

  • 2022-06-02

    Spotkanie Oddziału Gdańskiego PTTŻ i Oddziału Morskiego PTT - 23 czerwca 2022 r.

    Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Gdańskiego PTTŻ oraz Oddziału Morskiego PTT w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 16.00, które odbędzie się w Audytorium 1.4 w budynku Chemia C (nr 5). Prelegentem będzie pani dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk z Katedry Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności PG, która wygłosi referat pt. „Przechowywanie mleka ludzkiego w...

Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz Oddział Gdański PTTŻ zapraszają na spotkanie w dniu 19 maja br (czwartek) o godzinie 16:00, które odbędzie się
w sali B-21w Uniwersytecie Morskim w Gdyni (budynek główny). Na spotkaniu Pan dr inż. Marcin Pigłowski wygłosi referat pt. "Wewnątrzunijny handel żywnością a notyfikacje
w Systemie Szybkiego Powiadamiania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF)”