1. Przewodnicząca Rady Dyscypliny
  prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
 2. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
 3. prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki
 4. prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Datta
 6. prof. dr hab. inż. Anna Dołęga
 7. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
 8. prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska
 9. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
 10. dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni
 11. dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni
 12. dr hab. inż. Rafał Grubba, prof. uczelni
 13. dr hab. inż. Adam Kloskowski, prof. uczelni 
 14. dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. uczelni
 15. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk, prof. uczelni
 16. dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni
 17. dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. uczelni
 18. dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. uczelni
 19. dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. uczelni
 20. dr hab. inż. Robert Tylingo, prof. uczelni
 21. dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka, prof. uczelni
 22. dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. uczelni
 23. dr inż. Natalia Łukasik
 24. dr inż. Szymon Mania 

Przedstawiciel doktorantów (z głosem doradczym):

mgr inż. Małgorzata Rudnicka