Rozprawy doktorskie dopuszczone do obrony na podstawie przepisów obowiązujących od 1.10.2019 r.

Imię i nazwisko Rozprawa doktorska Streszczenie Recenzje Metryczka
André Fernandes "Application of Advanced Oxidation Processes in the treatment of effluents from bitumen production at basic pH conditions" streszczenie recenzja 1,
recenzja 2,
recenzja 3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska
Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
Czas wytworzenia informacji:    27.10.2020
Wprowadził informację:  Sebastian Kowalski – Wydział Chemiczny

Czas udostępnienia informacji:    27.10.2020