Rozprawy doktorskie dopuszczone do obrony na podstawie przepisów obowiązujących od 1.10.2019 r.

Imię i nazwisko Rozprawa doktorska Streszczenie Recenzje Metryczka
mgr André Fernandes

"Application of Advanced Oxidation Processes in the treatment of effluents from bitumen production at basic pH conditions"

ogłoszenie o obronie

opis rozprawy recenzja 1,
recenzja 2,
recenzja 3

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska
Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
Czas wytworzenia informacji:    27.10.2020
Wprowadził informację:  Sebastian Kowalski – Wydział Chemiczny

Czas udostępnienia informacji:    20.11.2020 

 

Imię i nazwisko Rozprawa doktorska Streszczenie Recenzje Metryczka
mgr inż. Zuzanna Bielan

"TiO2-based magnetic nanocomposites with core-shell structure"

ogłoszenie o obronie

opis rozprawy recenzja 1,
recenzja 2,
recenzja 3

wyróżnienie 1

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska
Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
Czas wytworzenia informacji:    05.11.2020
Wprowadził informację:  Sebastian Kowalski – Wydział Chemiczny

Czas udostępnienia informacji:    04.02.2021