Wnioski o nadanie stopnia doktora habilitowanego na podstawie przepisów obowiązujących od 1.10.2019 r.

Wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego dla MB / numer ...

Imię i nazwisko Mariusz Marć
Wniosek wniosek, autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej uchwała RDNCh PG
Recenzje recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3, recenzja 4
Uchwała komisji habilitacyjnej  
Decyzja  
Metryka

Podmiot udostępniający: Politechnika Gdańska
Wytworzył informację: Rektor - prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
Czas wytworzenia informacji: 25.11.2020
Wprowadził informację: Sebastian Kowalski (Wydział Chemiczny)
Czas udostępnienia informacji: 13.01.2021