I Zebrane Walne Członków kadencji 2020

W piątek, 28 lutego, zebraliśmy się na I Zebraniu Walnym Członków w kadencji 2020. Omówiliśmy bierzące sprawy Sekcji, a także przyjęliśmy w poczet członków cztery nowe osoby.

Jedną z wniesionych spraw było utworzenie kanału w serwisie YouTube, gdzie będzie można znaleźć filmy z ciekawie przedstawionymi doświadczeniami, a także bierzącą relację z wielu imprez.

Omówiliśmy też badania, które prowadzone są przz naszych członków, a ich wyniki będą prezentowane w ramach konferencji naukowych, w których licznie będziemy uczestniczyć.