Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów - sem. zimowy 2021/2022 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-27

Informacje dla kandydatów przyjętych na I rok studiów - sem. zimowy 2021/2022

Chłopak i dziewczyna przed laptopem
  1. Termin rozpoczęcia zajęć

Rozpoczęcie zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się 1 października 2021 r.

Plany zajęć dostępne są w systemie mojapg na indywidualnych kontach studentów.

  1. Organizacja roku akademickiego

Kalendarz roku akademickiego zamieszczony jest na stronie https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/dla-studentow/kalendarz-roku-akademickiego

  1. Opłata za legitymację studencką

Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie legitymacji studenckiej (ELS) – wniosek taki składa się na portalu Moja PG (aplikacja Student -> Dokumenty -> Złóż wniosek -> Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji). Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie.

UWAGA – zdjęcie powinno być w formacie JPG i powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego!

  • kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
  • fotografia o wymiarach 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300dpi w formacie JPG, co pozwoli na wydrukowanie legitymacji z odpowiednią  jakością,
  • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 500 kilobajtów.

Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura (22 zł za pierwszą legitymację lub 33 zł za duplikat legitymacji). Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury. Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację.

Każda osoba przyjęta na studia, po nadaniu numeru albumu otrzyma indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.

UWAGA

Od 1 października 2021 będą wydawane legitymacje tylko tym studentom, którzy złożyli wniosek i opłacili fakturę.

  1. Regulamin studiów

Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej dostępny jest na stronie: http://pg.edu.pl w zakładce Kształcenie/Studenci/Studia/Regulaminy.

  1. Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią      a studentem w formie dokumentowej w uczelnianym systemie Moja PG. Wzór takiej umowy,                   a także Zarządzenie Rektora PG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej zamieszczane są na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl w zakładce Kształcenie/Studenci/Studia/Opłaty za usługi edukacyjne.

  1. Informacje na temat pomocy materialnej dostępne są na stronie:

https://pg.edu.pl/dss

  1. Obsługa administracyjna studentów w Dziekanacie

http://chem.pg.edu.pl/student/dziekanat/pracownicy-dziekanatu

UWAGA  

Zgodnie z regulaminem studiów we wszystkich sprawach dotyczących studiów w korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym (w domenie student.pg.edu.pl).

400 wyświetleń