Praktyki i staż

Zasady realizacji praktyk przez studentów na Wydziale Chemicznym

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami studentów zamieszczamy doprecyzowane informacje dotyczące zasad realizacji praktyk na Wydziale Chemicznym.

Student zarejestrowany na VI semestrze realizuje praktykę obowiązkową.

Student zarejestrowany na IV semestrze (planowo) – może realizować praktykę TYLKO dodatkową- nie będzie ona zaliczona jako obowiązkowa.

Student powtarzający semestr, zarejestrowany na IV sem. – może realizować praktykę dodatkową lub warunkowo obowiązkową. Warunkowa możliwość realizacji praktyki obowiązkowej dotyczy wyłącznie studentów, którzy realizują awansem pełny program studiów z semestru VI – 30 ECTS (praktyka przyznawana jest warunkowo w czerwcu po sesji podstawowej).

Student zarejestrowany na II stopniu studiów realizuje tylko praktykę dodatkową.

Student przebywający na praktyce dodatkowej, na podstawie umowy pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Chemicznym, a Zakładem Pracy musi uzyskać zaliczenie zgodnie z procedurą wymaganą do zaliczenia praktyki obowiązkowej.

Praktyka dodatkowa nie może być uznana jako obowiązkowa w kolejnym roku akademickim.

Studenci przebywający na praktyce dodatkowej nie są ubezpieczeni od NNW przez Wydział – należy się ubezpieczyć samodzielnie.

Termin rozliczenia praktyki – 2 tygodnie od terminu jej zakończenia.

aktualizacja 24.04.2017

 

Rejestracja i rozliczanie praktyk

 1. Praktykę należy zarejestrować w Wirtualnym Dziekanacie najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w przedsiębiorstwie.
 2. Formularz w Wirtualnym Dziekanacie należy wypełnić poprawnie co do terminu praktyki, nazwy firmy, adresu oraz osoby podpisującej umowę ze strony firmy.
 3. Rozliczenie praktyki jest możliwe w okresie 14 dni od terminu jej zakończenia.
Kierunek Czas trwania praktyk
Biotechnologia 4 tygodnie
Inżynieria Biomedyczna 4 tygodnie
Inżynieria Materiałowa* 4 tygodnie
Chemia* 6 tygodni
Ochrona Środowiska w języku angielskim (EPM)* 6 tygodni
Technologia Chemiczna* 6 tygodni
Technologie Ochrony Środowiska* 6 tygodni
Chemia budowlana** 6 tygodni
Konserwacja i degradacja materiałów 4 tygodnie
Zielone technologie i monitoring 6 tygodni
Green technologies and monitoring 6 tygodni

*obowiązkowe od roku akademickiego 2009/2010

**praktyka przemysłowa lub laboratorium dyplomowe

Praktyki mogą być również realizowane w ramach międzynarodowych programów dydaktycznych LLP ERASMUS i IAESTE.
(W przypadku praktyk zagranicznych, oraz nieobowiązkowych, Wydział nie zapewnia ubezpieczenia)

 

Etapy realizacji praktyk zawodowych

 1. Wybór miejsca i czasu realizacji praktyki (realizuje student).
 2. Rejestracja praktyki w Wirtualnym Dziekanacie.
 3. Przygotowanie i podpisanie umowy (realizuje Dziekanat).
 4. Wydrukowanie karty praktyk zawodowych (wzór na stronie Wydziału oraz po zalogowaniu na Wirtualnym Dziekanacie).
 5. Uzyskanie potwierdzenia na karcie praktyki o odebraniu umowy.
 6. Dostarczenie do firmy umowy oraz zwrot podpisanej kopii do Dziekanatu.
 7. Realizacja praktyki zawodowej.
 8. Uzyskanie potwierdzenia o odbyciu praktyki, na karcie praktyk.
 9. Przygotowanie sprawozdania z praktyki.
 10. Przedstawienie sprawozdania Katedralnemu Opiekunowi Praktyk oraz uzyskanie potwierdzenia na karcie praktyk.
 11. Wysłanie (drogą elektroniczną) sprawozdania do Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk.
 12. Rozmowa z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Staży i Praktyk (należy przynieść kartę praktyki zawodowej).
 13. Uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej.

W celu uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej należy zgłosić się do Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk z kompletem dokumentów, w godzinach konsultacji, w każdy poniedziałek od 730-830.


Pełnomocnik Dziekana ds. Staży i Praktyk
dr inż. Michał Strankowski
Chemia C, pok. 210a
tel. +48 58 347 2434
e-mail: michal.strankowski@pg.edu.pl

 

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin praktyk zawodowych
Regulamin długoterminowych staży badawczo-przemysłowych
Karta praktyki
Załącznik nr 1: Program ramowy (4 tygodnie praktyk)
Załącznik nr 1: Program ramowy (6 tygodni praktyk)
Katedralni opiekunowie praktyk
Spis firm, w których studenci Wydziału Chemicznego realizowali praktyki (2016/17)
 

 

Oferty praktyk:

Zakład Fotofizyki (o3/Z2) i Zakład Fizycznych Aspektów Ekoenergii (o3/Z5) z Instytutu Maszyn Przepływowych im. R.Szewalskiego PAN poszukuje praktykantów, szczegóły : link

 

Informacja na temat praktyk w Sondex Sp. z o.o.

Szanowni Państwo istnieje możliwość realizacji praktyk w firmie Sondex Sp. z o.o./ Sondex Braze Sp z.o.o.
Danfoss Heating Segment, Żelazkowo 14, 84-351, Nowa Wieś Lęborska Poland.

Praktykanci będą mieli możliwość zapoznania się z:
- Procesem wulkanizacji mieszanki gumowej (na różnego rodzaju mieszankach NBR, EPDM, FKM, Chloroprene),
- Etapami wulkanizacji,
- Wpływu temperatury, czasu i ciśnienia na mieszanki gumowe,
- Testy reometryczne, Testy Compression Set, Testy twardości,
- Wpływu parametrów wulkanizacji na produkt - wady wizualne,
- Analiza skurcz mieszanek,
- Wpływ czynników atmosferycznych i czasu na produkt gotowy.

W przypadku zainteresowania praktyką proszę kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds.Praktyk

lub bezpośrednio z:

Katarzyna Mielewczyk
Quality Manager
SONDEX SP. Z O.O./ SONDEX BRAZE SP Z.O.O.
Danfoss Heating Segment
Żelazkowo 14, 84-351, Nowa Wieś Lęborska Poland
Mobile+48 668 891 093
www@sondex.net.pl | kam@sondex.net.pl

 


Program Vulcanus w Japonii

VULCANUS IN JAPAN to program oferujący praktyki przemysłowe w przedsiębiorstwach japońskich dla studentów UE kierunków inżynieryjnych, ścisłych, nowych technologii (high-tech). Program trwa 12 miesięcy i składa się z seminarium o Japonii, 4-miesięcznego kursu j. japońskiego oraz 8-miesięcznej praktyki.

W momencie aplikacji należy być zapisanym na studia między 4. rokiem a przedostatnim rokiem studiów doktoranckich.

Termin aplikacji 20 stycznia 2018.

Więcej informacji na stronie: http://eu-japan.eu/events/vulcanus-japan