Stypendia Stypendia

Stypendium Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia


Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została umieszczona informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok...

Stypendium Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska


Młodzi i wykształceni ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w codziennym życiu Gdańska i są jego ambasadorami również za granicą, to wielki skarb. Oni - odnosząc...

XXI XXI Edycja Programu Stypendialnego DBU w Polsce


Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska serdecznie zapraszam do udziału w XXI edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego...