LISTA potencjalnych opiekunów naukowych doktorantów na rok akademicki 2017/2018                                                          

 1. prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
 2. prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki*
 3. prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka                                           
 4. prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk                                                                  
 5. prof. dr hab. inż. Jan Hupka
 6. prof. dr hab. inż. Helena Janik                                                                 
 7. prof. dr hab.  inż. Marian Kamiński*                                                             
 8. prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska                                 
 9. prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
 10. prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
 11. prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak*
 12. prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska                                                                  
 13. prof. dr hab. inż. Jan Mazerski*
 14. prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska
 15. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski                                                            
 16. prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik                                                                
 17. prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska                                               
 18. prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński*                                                            
 19. prof. dr Satish Raina
 20. prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski*                                      
 21. prof. dr hab. inż. Janusz Stangret
 22. prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
 23. prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz*                  
 24. dr hab. Ewa Augustin             
 25. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska
 26. dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj
 27. dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska*                                  
 28. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki*
 29. dr hab. inż. Hubert Cieśliński*
 30. dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski*                                                             
 31. dr hab. inż. Jacek Czub
 32. dr hab. inż. Janusz Datta                                                              
 33. dr hab. inż. Anna Dołęga                                                        
 34. dr hab. inż. Jacek Gębicki
 35. dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior
 36. dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc
 37. dr hab. Christian Jungnickel*
 38. dr hab. Katarzyna Kazimierczuk*
 39. dr hab. inż. Adam Kloskowski
 40. dr hab. inż. Roman Kotłowski*
 41. dr hab. inż. Joanna Krakowiak
 42. dr hab. inż. Stefan Krakowiak*
 43. dr hab. Beata Krawczyk                                                               
 44. dr hab. inż. Marek Lieder*
 45. dr hab. inż. Elżbieta Luboch*                                                        
 46. dr hab. inż. Adam Macierzanka
 47. dr hab. Sławomir Makowiec
 48. dr hab. inż. Andrzej Miszczyk
 49. dr hab. inż. Teresa Olszewska*
 50. dr hab. inż. Juliusz  Orlikowski*
 51. dr hab. inż. Rafał Piątek*
 52. dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk                                                                     
 53. dr hab. inż. Witold Przychodzeń*
 54. dr hab. inż. Paweł Sachadyn                                                                       
 55. dr hab. inż. Anna Skwierawska*                                                                      
 56. dr hab. inż. Hanna Staroszczyk
 57. dr hab. inż. Paweł Ślepski*                                                                             
 58. dr hab. Magdalena Śliwka – Kaszyńska                                                         
 59. dr hab. inż. Marek Tobiszewski
 60. dr hab. inż. Ewa Wagner – Wysiecka                                                                
 61. dr hab. inż. Dorota Warmińska*                    
 62. dr hab. inż. Andrzej Wasik                                                                                                               
 63. dr hab. inż. Dariusz Witt*
 64. dr hab. Beata Zalewska-Piątek*
 65. dr hab. inż. Artur Zieliński*                                                                             
 66. dr hab. inż. Krzysztof Żakowski

* nie przewiduje się wzięcia pod opiekę doktoranta w roku akademickim 2017/2018