Lista potencjalnych opiekunów naukowych doktorantów na rok akademicki 2018/2019

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński                                                    

prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki

prof. dr hab. inż. Janusz Datta

prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka                                            

prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk                                                    

prof. dr hab. inż. Helena Janik                                                        

prof. dr hab.  inż. Marian Kamiński*                                                               

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska                                   

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch*

prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska                                                    

prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik                                                                 

prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska                                                

prof. dr Satish Raina (only ENG)

prof. dr hab. inż. Janusz Stangret

prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała

dr hab. Ewa Augustin              

dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska*

dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj                                        

dr hab. inż. Hubert Cieśliński*

dr hab. inż. Jacek Czub

dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

dr hab. inż. Anna Dołęga                                                                

dr hab. inż. Jacek Gębicki

dr hab. inż. Rafał Grubba*

dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior*

dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

dr hab. Christian Jungnickel (only ENG)

dr hab. Gracjana Klein-Raina

dr hab. inż. Adam Kloskowski

dr hab. inż. Joanna Krakowiak

dr hab. Beata Krawczyk

dr hab. inż. Błażej Kudłak

dr hab. inż. Adam Macierzanka

dr hab. Sławomir Makowiec

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk

dr hab. inż. Andrzej Miszczyk

dr hab. inż. Andrzej Nowak

dr hab. inż. Teresa Olszewska

dr hab. inż. Rafał Piątek

dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk                                                                       

dr hab. inż. Witold Przychodzeń*

dr hab. inż. Paweł Sachadyn                                                                          

dr hab. inż. Anna Skwierawska                                                                      

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

dr hab. inż. Paweł Ślepski                                                                                  

dr hab. Magdalena Śliwka – Kaszyńska*

dr hab. inż. Marek Tobiszewski                                                       

dr hab. inż. Ewa Wagner – Wysiecka                                                                 

dr hab. inż. Dorota Warmińska  

dr hab. inż. Marek Wojciechowski*                                                                                               

dr hab. inż. Dariusz Witt

dr hab. Beata Zalewska-Piątek

dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek

 

* nie przewiduje się podjęcia opieki naukowej nad nowym doktorantem w roku  akademickim 2018/2019