AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Oferta stypendialna w ramach projektu Sonata-Bis – Stanowisko stypendysta-doktorant

Ogłaszam konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu SONATA-Bis pt. Badania nowych rodzajów mediów ekstrakcyjnych i sorpcyjnych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Liczba stanowisk: 1

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/baza-ofert

Zgłoszenia w formie elektronicznej oraz ewentualne pytania proszę kierować elektronicznie (e-mail) do 15.09.2019.

 

Osoba do kontaktu:
dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG, Kierownik projektu, Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, e-mail: grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl.


KONTAKT KONTAKT

Studia Doktoranckie
przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

Kierownik Studiów:

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
tel. 58 347 15 96
e-mail: maciej.baginski@pg.edu.pl

godziny konsultacji:

wtorek 10.00 - 12.00, pok. nr 4 (Chemia B) - dzień wcześniej należy wysłać maila z informacją o spotkaniu

Prodziekan ds. Nauki:
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
tel. 58 347 18 33
e-mail: agata.kot-wasik@pg.edu.pl

Dziekanat studiów doktoranckich:
mgr Urszula Kampowska
Chemia C, pok. nr 6 
tel. 58 348 62 24
e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl

Studia z przyszłością