AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Rozliczenie roku akademickiego 2018/2019 oraz SS SD

Doktoranci IV i V roku, którzy złożyli pracę doktorską na RW przed okresem wakacyjnym (w maju, czerwcu lub lipcu) nie wysyłają abstraktów, nie przygotowują sprawozdań, nie występują na SS SD (no chyba, że bardzo tego chcą - powinni to zgłosić do Dziekanatu)

Doktoranci IV i V roku, którzy złożą rozprawę doktorską na RW we wrześniu (10.09.2019) wysyłają abstrakty, przygotowują sprawozdania (wyłącznie wg formularza z zarządzenia rektora - sprawozdanie merytoryczne w wersji elektronicznej i papierowej oraz recenzją nie jest wymagane), biorą udział w SS SD.

Pozostali doktoranci wysyłają abstrakty, przygotowują sprawozdania (wg formularza z zarządzenia rektora wraz ze sprawozdaniem merytorycznym w wersji papierowej i elektronicznej oraz recenzją), biorą udział w SS SD.

SS SD odbędzie się w dniach 16 - 17.09.2019 (16.09 - IV i V rok, 17.09 - I-III rok).

Podania o zwolnienie z sesji z powodu wyjazdów na konferencje, staże, praktyki, z powodów osobistych (rodzinnych, zdrowotnych) wraz z opinią opiekuna / promotora należy składać do 30.08.2019 w Dziekanacie.

Sprawozdania wraz z dokumentacją towarzyszącą należy składać do 13.09.2019 w Dziekanacie.

sprawozdanie

ankieta opiekuna / promotora

opinia recenzenta


KONTAKT KONTAKT

Studia Doktoranckie
przy Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

Kierownik Studiów:

prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński
tel. 58 347 15 96
e-mail: maciej.baginski@pg.edu.pl

godziny konsultacji:

wtorek 10.00 - 12.00, pok. nr 4 (Chemia B) - dzień wcześniej należy wysłać maila z informacją o spotkaniu

Prodziekan ds. Nauki:
prof. dr hab. inż. Janusz Datta
tel. 58 347 14 14
e-mail: janusz.datta@pg.edu.pl

Dziekanat studiów doktoranckich:
mgr Urszula Kampowska
Chemia C, pok. nr 6 
tel. 58 348 62 24
e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl

godziny przyjęć:

poniedziałek-piątek od 9.00 do 10.00, pok. nr 6 (Chemia A)

w srodę Dziekanat nieczynny

Studia z przyszłością