Szanowni Doktoranci,

w dniu dzisiejszym  zostało podpisane zarządzenie rektora odnośnie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich.

Regulamin przyznawania stypendiów znajduje się tutaj.

Wnioski w wersji edytowalnej zostana rozesłane mailem do wszystkich doktorantów w dniu dzisiejszym.

Proszę zwrócić uwagę, że pojawiły się dwa rodzaje wniosków - inne dla I roku i inne dla pozostałych lat.

Termin składania wniosków stypendialnych:

 - stypendia doktoranckie  04-06.10.2016 w Dziekanacie w godzinach 9.00-10.00

 - stypendia projakościowe do 20.10.2016 w Dziekanacie w godzinach 9.00-10.00

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA KIEROWNIKA SD  DOTYCZĄCE REGULAMINU STYPENDIALNEGO

Szanowni Państwo,
W związku z ukazaniem się w dniu 3 października br. nowego regulaminu stypendialnego dla doktorantów szereg osób zwraca się do mnie z zapytaniami. Z jednej strony to dobrze, że państwo pytacie, ale regulamin jest jednoznaczny i poprawiony w tym zakresie, który budził wątpliwości komisji i doktorantów w zeszłym roku. Natomiast wszystkie jak do tej pory zapytania wynikają z nieumiejętności czytania ze zrozumieniem aktów prawnych (regulamin jest takim wewnętrznym aktem prawnym). W regulaminie jest jasno napisane, że pod uwagę będą brane opublikowane osiągnięcia jak też nie opublikowane ale przyjęte do druku. Te pierwsze muszą być zdokumentowane w Dziale Badań PG (fiszki+pierwsze strony), a te drugie zgłoszone są do wniosku stypendialnego z:
- potwierdzeniem od redaktora naczelnego, że artykuł został przyjęty do druku
- pierwszą stroną artykułu lub "szczotki"
- numerem DOI
Takiej informacji szczegółowej nie ma w regulaminie i teraz przekazuję ją jako wymogi WKD (taki zapis jest w regulaminie) - są to intuicyjne dokumenty jakie wykazują, że dany artykuł został przyjęty do druku, być może na razie opublikowany jest jedynie on-line i ostatecznie w przyszłości przypisane mu będą pełne odnośniki (strony, wolumin i rocznik).
W przypadku gdy opublikowanie dokonało się w ostatnich dniach września i zdokumentowanie tego dorobku nie było możliwe w Dziale Badań ze względu na jego przepustowość należy postępować jak z dziełem nie opublikowanym ale przyjętym do druku.
Natomiast aby ułatwić pracę Komisji i niepotrzebnie nie doprowadzać do pomyłek proszę dokładnie ustalić liczbę doktorantów jako współautorów do podziału punktów. Zwracam uwagę, że w obecnym regulaminie doprecyzowano taką sytuację i wnioski zawierające nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.

Osiągnięcia naukowe muszą być uzyskane w poprzednim roku akademickim (2015/2016) , który zakończył się 25.09.2016.

Kierownik SD

prof. Maciej Bagiński