Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich PG

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Składanie wniosków o stypendia doktoranckie w Dziekanacie pok. nr 6 do 06.10.2017 do godz. 13.00.

Stypendia te nie są przyznawane w trybie konkursowym zatem nie nalezy dołączać do wniosków swoich osiągnięć.

Wnioski składaja wszyscy doktoranci (również ci, którzy podeszli do ponownej rekrutacji).

Kandydaci, którzy nie są jeszcze doktorantami składają wnioski dopiero po przyjęciu na studia - najpóźniej do 20.10.2017

Doktoranci I roku oraz doktaranci, ktorzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wniosków o stypendium doktoranckie składają wnioski w Dziekanacie  w terminie do 20.10.2017 do godz. 13.00.

STYPENDIA PROJAKOŚCIOWE

do 20.10.2017 r. (piątek) – składanie wniosków w Dziekanacie pok. 6 go godz. 13.00

do 3.11.2017 r. (piątek) – rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych

do 8.11.2017 r. (środa) – ogłoszenie wyników na stronie SDPG, stronach domowych wydziałowych studiów doktoranckich, stronie Działu Spraw Naukowych
do 15.11.2017 r. (środa) – składanie odwołań do WKD
do 22.11.2017 r. (środa) – rozpatrzenie odwołań przez WKD
do 29.11.2017 r. (środa) – ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium

Wzory wniosków stypendialnych są dostępne na stronie www Działu Spraw Naukowych

Wstępna lista rankingowa doktorantów, którym WKD rekomenduje przyznać stypendia projakościowe.

Odwołania należy składać pisemnie do 15.11.2017 do godz. 13.00 w Dziekanacie.

Wstępna lista rankingowa doktorantów, którym WKD rekomenduje przyznać stypendium projakościowe - PO ODWOŁANIACH.