Dokumenty na potrzeby rekrutacji do programu InterPhD2 (POWER) dla wszystkich kandydatów z wydziałów biorących udział w projekcie:

InterPhD2 - DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

InterPhD2 - FORMULARZ OPIEKUN NAUKOWY

Kryteria oceny InterPhD2 - KRYTERIA