• Wynik rekrutacji na I rok Studiów Doktoranckich 2017/2018
    Wynik rekrutacji na I rok Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemicznym. Odwołania proszę składać w terminie do 5 października włącznie w Dziekanacie Wydz. Chemicznego. Dostęp do dokumentacji jest możliwy w Dziekanacie w obecności członka Komisji Rekrutacyjnej. Ostateczna lista rankingowa zostanie ogłoszona 9 października 2017.
     
  • Wynik rekrutacji do Programu POWER
    Wynik rekrutacji do Programu POWER "Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym" (Projekt InterPhDII) — wszystkie wydziały. Odwołania proszę składać w terminie do 5 października włącznie do pani dr inż. Agnieszki Głowacz-Różyńskiej Budynek B Wydziału Chemicznego pokój 311, tel. 58 347 11 51. W sprawach przyznanych punktów proszę kontaktować się z koordynatorami wydziałowymi projektu: (M. Bagiński WCh, M. Mrozowski WETiI, R. Jankowski WILiŚ). Ostateczna lista rankingowa zostanie ogłoszona 9 października 2017. W chwili obecnej osoby mające punktację ostateczną powyżej 71 pkt mają szanse dostać się do projektu.

Wyniki rekrutacji po odwołaniach:

rekrutacja studia doktoranckie 2017/2018

rekrutacja do programu POWER