Zaproszenie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kontynuowana jest Szkoła Letnia wywodząca się ze spotkań doktorantów, w ramach dawnej Sieci Naukowej SURUZ poświęconej surfaktantom i układom zdyspergowanym. W tym roku odbędzie się spotkanie w ramach XIV Szkoły Letniej dla Doktorantów oraz Młodych Pracowników Nauki pt. "Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce" organizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - Katedrę Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej we współpracy z koordynatorem sieci SURUZ - IKiFP PAN w Krakowie. Szkoła odbędzie się w dniach 24 - 28 czerwca 2019r. w Ekologicznym Ośrodku Wypoczynkowym "Sudomie" koło Kościerzyny.

Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz szeroko rozumianych zjawisk międzyfazowych, w tym otrzymywania i zastosowania surfaktantów i układów zdyspergowanych oraz micelarnych, a także otrzymywania nano- i mikrostruktur. Umożliwia to sprawdzony latami doświadczeń program dnia, uwzględniający wykłady, prezentacje doktorantów, dyskusje panelowe, nieformalne spotkania przy kawie, aktywność sportową czy wycieczki po okolicy.

Multidyscyplinarna tematyka, będzie szansą na pogłębienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi w Polsce i zagranicą. Szkoła letnia stwarza okazję do wymiany doświadczeń oraz podjęcia dyskusji w gronie specjalistów z wielu dziedzin naukowych, powiązanych z obszarem fizykochemii powierzchni.

Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Sudomie k/Kościerzyny, stanowi wspaniałe miejsce do integracji z uczestnikami Szkoły podczas spływu kajakowego, gry w siatkówkę, tenisa, czy wielu innych form aktywności.

Serdecznie zapraszamy. 

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
Prof. dr hab. inż. Jan Hupka oraz mgr inż. Anna Pancielejko