Wydziałowa Rada Studentów

Politechnika Gdańska
Pokój 04 budynek Chemii C

Facebook: https://www.facebook.com/chemwrs/

Instagram: https://www.instagram.com/wrs.chem/

E-mail: wrs.chem@gmail.com