Komunikat nr 3: Wybory do Senatu 2020

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam wstępną listę zgłoszonych kandydatów. Zgodnie z zapisami Instrukcji Wyborczej, warunkiem umieszczenia nazwiska Kandydata na liście wyborczej jest wyrażenie pisemnej zgody na kandydowanie oraz złożenie stosownego oświadczenia lustracyjnego. Wzory wymaganych dokumentów znajdują się w załączniku. Proszę o przesłanie swej zgody na mój adres poczty elektronicznej: janzielk@pg.edu.pl do jutra, czyli do wtorku, 28 kwietnia, do godziny 13.30. Zgodnie z komunikatem nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej, dostarczanie wymienionych oświadczeń w wersji papierowej jest również konieczne i powinno nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem kadencji – można więc dostarczyć mi te dokumenty w terminie późniejszym. Ogłoszenie ostatecznej listy Kandydatów w wyborach do Senatu PG nastąpi we wtorek, 28 kwietnia, o godzinie 14.00. Procedura wyborcza rozpocznie się w środę, 29 kwietnia, o godzinie 9.00 i odbywać się ona będzie również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, podobnie jak miało to miejsce podczas zgłaszania kandydatów.

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 

Załączone pliki