Komunikat nr 8: Wybory do Senatu 2020

Szanowni Państwo!

Wyniki drugiej tury zostały już częściowo rozstrzygnięte – został mianowicie obsadzony jeden mandat w grupie A (przez Panią Profesor Agatę Kot-Wasik) oraz jeden mandat w grupie B (przez Pana dra Pawła Kubicę). Tym samym, wybory w grupie B zostały zakończone, zaś w grupie A czeka nas kolejna, trzecia tura, którą rozpoczniemy o godzinie 13.00.

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wyborczej, do trzeciej tury przechodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Liczba kandydatów w trzeciej turze jest o połowę większa od liczby nieobsadzonych mandatów, z zastrzeżeniem, że w przypadku otrzymania ułamkowej liczby zaokrągla się ją w górę. Zgodnie więc z tymi zasadami, w trzeciej turze głosowania (tylko w grupie A) mamy obecnie dwóch kandydatów, spośród których należy dokonać wyboru jednego przedstawiciela. Wyniki dotychczasowych głosowań oraz lista kandydatów w załączeniu.

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki