Lista kandydatów w wyborach do Senatu PG

Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam ostateczną listę kandydatów, spośród których wybierać będziemy swych przedstawicieli w Senacie PG. Głosowanie (pierwsza tura) rozpoczyna się w środę, 29 kwietnia, w godzinach 9.00-11.00. Odbędzie się ono w sposób analogiczny do tego, jak miało to miejsce podczas zgłaszania kandydatów. Każdy z Państwa otrzyma na swój adres poczty elektronicznej na serwerze @pg.edu.pl link, aktywny w godzinach głosowania (czyli pomiędzy godziną 9.00 a godziną 11.00). Po „kliknięciu” na link dostępna stanie się lista nazwisk i można będzie dokonać wyboru. Głosować można tylko raz – link przestaje być aktywny po oddaniu głosu.

Przypominam, że wybieramy dwóch przedstawicieli w grupie A i jednego w grupie B

Wyniki pierwszej tury wyborów ogłoszone zostaną w środę, około godziny 13.00. Jeśli okaże się to konieczne, przeprowadzenie kolejnej tury wyborów przewidziane jest w czwartek, 30 kwietnia, w godzinach 9.00-11.00 – oczywiście również w formie elektronicznej i wedle tych samych zasad.

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki