Wybory członków rady dyscypliny

Szanowni Państwo!

Zakończone właśnie wybory członków rady dyscypliny nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia – w grupie pracowniczej A (profesorowie i profesorowie uczelni) nadal mamy trzy nieobsadzone miejsca. Ponieważ Instrukcja Wyborcza nie dopuszcza pozostawania wakatów, więc wybory należy przeprowadzać do skutku i tym samym pozostaje jedynie kwestia terminu kolejnego ich odbycia.

W załączniku znajduje się protokół, w którym zawarłem wyniki wszystkich dotychczas odbytych głosowań. Analiza rozkładu głosów prowadzi do wniosku, że organizowanie w chwili obecnej kolejnych, czwartych z rzędu wyborów wydaje się bezcelowe. Ponadto, zgodnie z Instrukcją Wyborczą, wybory nie mogą odbywać się w okresie wakacyjnym, tzn. w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia.

W tej sytuacji, po konsultacjach z Panią Dziekan oraz z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej, podjąłem decyzję, aby dodatkowe wybory kompletujące skład rady przełożyć na wrzesień. Odbędą się one w dniach od 21 do 25 września i prowadzone będą równolegle do zaplanowanych w tym samym terminie wyborów do Rady Wydziału. Wyrażam nadzieję, że odłożenie procedury w czasie oraz analiza wyników dotychczasowych głosowań pozwolą Państwu na skrystalizowanie poparcia i we wrześniu wybór brakujących trzech członków rady zostanie dokonany.

 

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki