Wyniki drugiej tury wyborów członków rady dyscypliny

Szanowni Państwo!

W dzisiejszej, drugiej turze wyborów nadal nie udało się wyłonić żadnego przedstawiciela – kryterium wyboru jest uzyskanie większości bezwzględnej, czyli liczba osób popierających musi być większa niż połowa ważnie oddanych głosów. Wciąż więc pozostają trzy nieobsadzone mandaty i dlatego konieczne jest przeprowadzenie kolejnego głosowania.

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wyborczej, do trzeciej tury wyborów przechodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Liczba kandydatów w trzeciej turze jest o połowę większa od liczby nieobsadzonych mandatów. W przypadku otrzymania ułamkowej liczby, zaokrągla się ją w górę, jeśli zaś dwoje lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, wchodzą oni do kolejnej tury wyborów.

Zgodnie z tymi  zasadami, w trzeciej turze głosowania wybierać będziemy spośród pięciorga kandydatów. Głosowanie odbędzie się jutro (piątek, 29 maja), jak zwykle w godzinach od 9.00 do 11.00. Wskazać należy nie więcej niż trzy nazwiska, lista kandydatów w załączeniu.

Jeśli trzecia tura wyborów nadal nie przyniesie rozstrzygnięcia – czyli obsadzenia wszystkich wakujących mandatów – również jutro (w piątek, 29 maja) przewidywana jest ostatnia, czwarta tura głosowań. Odbędzie się ona w godzinach od 13.00 do 15.00. Proszę więc o śledzenie komunikatów w dniu jutrzejszym, abyśmy mogli z sukcesem zakończyć procedurę wyborczą.

 

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki