Wyniki I tury wyborów członków rady dyscypliny Chemia

Szanowni Państwo!

W wyniku dzisiejszych wyborów wyłonieni zostali następujący członkowie rady dyscypliny Chemia

w grupie pracowniczej A

  1. Brillowska-Dąbrowska Anna
  2. Pladzyk Agnieszka

w grupie pracowniczej B wybory nie zostały rozstrzygnięte

Pozostają więc jeszcze do obsadzenia: 8 mandatów w grupie A oraz (nadal) 2 mandaty w grupie B. Tym samym jutro – czyli w czwartek, 14 maja, w godzinach 9.00-11.00 - odbędzie się druga tura wyborów.

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wyborczej, do drugiej tury przechodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Liczba kandydatów w drugiej turze jest dwukrotnie większa od liczby nieobsadzonych mandatów. W przypadku otrzymania ułamkowej liczby, zaokrągla się ją w górę. Ponadto, jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, wchodzą oni do kolejnej tury wyborów.

W myśl tych zasad, w drugiej turze głosowania mamy obecnie 16 kandydatów w grupie A oraz 4 kandydatów w grupie B, spośród których należy dokonać wyboru. Lista kandydatów w załączeniu.

Zatem jutro głosujemy wskazując nie więcej niż 8 (spośród 16) kandydatów w grupie A i nie więcej niż 2 (spośród 4) kandydatów w grupie B.

Jeśli jutrzejsza, druga tura wyborów nadal nie przyniesie rozstrzygnięcia, w piątek, 15 maja, przewidywana jest trzecia i ewentualnie czwarta tura wyborów.

 

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki